Vrtići

DSC08156            164685_238191719654275_464306030_n

POZITIVNO VASPITANjE- POZITIVNA DISCIPLINA U VRTIĆU (u Katalogu za 2016-2017. i 2017-2018. nalazi se pod brojem 582, K3, nosi 20 bodova)

Za detaljnije informacije vidi program u novom Katalogu

Kојi su оpšti cilјеvi prоgrаmа?

Humаniјi оdnоs prеmа dеci,оsnаživаnjе i pоdsticаnjе njihоvih pоtеnciјаlа

Stvаrаnjе prеduslоvа zа rаzvој sаmоpоuzdаnjа i sаmоdisciplinе

Kојi su spеcifični cilјеvi prоgrаmа?

Sticаnjе znаnjа i primеnа infоrmаciја о filоzоfiјi Pоzitivnе disciplinе

Оspоsоblјаvаnjе zа primеnu tеhikа vаspitаvаnjа dеcе bеz kоrišćеnjа nаgrаdе i kаznе

Kоје kоmpеtеnciје prоgrаm rаzviја?

Umеćе prеpоznаvаnjа, mоbilisаnjа i pоdsticаnjа rаzvоја kаpаcitеtа dеcе

Оspоsоblјаvаnjе zа učеnjе dеcе sоciјаlnim i živоtnim vеštinаmа-npr.rеšаvаnju

prоblеmа

Cilјnе grupе:

10 Vаspitаč u prеdškоlskој ustаnоvi

11 Меdicinskа sеstrа – vаspitаč

13 Stručni sаradnik u prеdškоlskој ustаnоvi/škоli

Sadržaj i aktivnosti programa:

Iskustvena aktivnost: Ja u očima deteta – nekonvencionalni način predstavljanja, cilj – osvestiti dečiji doživljaj odraslog u konfliktnim situacijama. Osnovni koncepti pozitivne discipline (u daljem tekstu PD); upoznavanje učesnika sa konceptima tvoraca PD pristupa – Alfred Adler, Rudolf Drajkurs i Džejn Nelsen.Aktivnost: Asocijacije na temu discipline; ”Razbijanje mitova” o disciplini – upoznavanje učesnika sa drugačijim pogledom na disciplinu i njenim brojnim pozitivnim dugoročnim efektima, nasuprot tradicionalnom shvatanju discipline, koja je zasnovana na sistemu nagradi i kazni. Aktivnost: Pesnica, cilj: simboličko predstavljanje konflikta Četiri koraka u uspostavljanju saradnje, upoznavanje učesnika sa jednim od osnovnih pojmova PD-a – saradnjom nasuprot pokoravanju ”autoritet”. Aktivnost: Dve liste, cilj – uočavanje razlika između uvreženih stavova o disciplini i dugoročnih rezultata primene Pozitivne discipline. Aktivnost: Blag i odlučan u isto vreme (cilj – pomoć u razumevanju jednog od osnovnih PD koncepata – „biti blag i odlučan u isto vreme“). Aktivnost: Znatiželjna pitanja (cilj – osvestiti značaj refleksivnog slušanja ulaskom u ”dečiji svet”). Pogrešni ciljevi u ponašanju dece; upoznavanje učesnika sa četiri osnovna pogrešna cilja – privlačenje pažnje, borba za moć, osveta i povlačenje. Aktivnost: Pohvala i ohrabrenje, cilj – razumevanje razlike između pohvale i ohrabrenja i shvatanje njihovih dugoročnih efekata. Aktivnost: Otkrij poruku koja stoji iza pogrešnog cilja, cilj – razrada načina proaktivnog delovanja u tipičnim problem situacijama u vrtiću. Aktivnost: Div, cilj – osvešćivanje dugoročnih efekata kazne, grdnje ili bilo koje forme ponižavanja dece.  Životni stil i njegov uticaj na vaspitanje dece. Aktivnost: Najpaketić, cilj – razumevanje različitih životnih stilova koji utiču na način reagovanja u stresnim situacijama. Aktivnost: ”Mozak na dlanu vaše ruke”, cilj – korisna i zabavna demonstracija funkcionisanja mozga u kritičnim situacijama. Faze psiho-socijalnog razvoja, temperament i specifičnosti u ponašanju dečaka i devojčica; učesnici se upoznaju sa razlikama između razvojem uslovljenog ponašanja i neprihvatljivog ponašanja; o uticaju prirode na ponašanje dece tj. značaju razumevanja temperamenta, kao i o očekivanjima odraslih koja mogu da imaju uticaj na percepciju mogućnosti dečaka i devojčica. Aktivnost: Izrada temperament-profila, cilj – učenje o uzajamnom uticaju temperamenata dece i odraslih. Aktivnost: Pruži mi ono što mi je potrebno, cilj – osvešćivanje načina adekvatnog postupanja odraslog na razvojem uslovljeno ponašanje dece.  Postupci koji ohrabruju decu (osnaživanje umesto nagrade i kazne) u vaspitnim grupama učenje tehnika PD, kao što su pozitivni tajm-aut, posteri rutina,točak izbora, aktivno/refleksivno slušanje, postavljanje pitanja. Moć vrtićkih sastanaka – uključivanje dece u rešavanje problema, primeri iz prakse. Aktivnost: Džungla, cilj – uvođenje učesnika u autentičan doživljaj premise Rudolfa Drajkusa: „Dete koje se neprihvatljivo ponaša je obeshrabreno dete“. Scenario: ”Vaspitači pomažu vaspitaču”.

Seminar je do sada realizovan za medininske sestre-vaspitače, vaspitače i stručne saradnike iz Beograda, Novog Sada, Čačka, Valjeva, Inđije, Rume, Apatina, Novih Banovaca, Niša, Žablja, Kikinde, Kučeva, Velikog Gradišta, Uba, Požarevca, Medveđe, Pančeva, Bečeja, Temerina, Bačke Palanke, Vrbasa, Raniluga. Seminar je realizovan za 34 grupe učesnika (preko 1.000 učesnika).

Pogledajte našu prezentaciju: Promo prezentacija programa Pozitivno vaspitanje – Pozitivna disciplina u vrtiću

Kontakt osoba: Dijana Radojković, 064/13-13-620

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s