Žana Erdeljan

 Psiholog, međunarodno sertifikovani edukator za roditelje u oblasti pozitivne dicipline, sa petnaestogodišnjim iskustvom u radu sa roditeljima dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

  U okviru edukativnog programa Disciplina nije bauk, čiji je autor i voditelj, 2006. počela da se bavi primenom pozitivne discipline u vaspitanju dece u porodici. Tokom narednih šest godina kroz edukaciju u okviru njenog programa prošlo je više stotina roditelja.  2011. program je prerastao u Trening roditeljskih veština Pozitivno roditeljstvo. Koautor je i realizator  programa stručnog usavršavanja za zaposlene u vrtićima Pozitivno vaspitanje-pozitivna disciplina u vrtiću, akreditovanog od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV)

   Pored savetodavnog rada sa roditeljima, autor/koautor je i voditelj edukativnih programa: Biti i ostati povezan sa detetom, Roditeljstvo se uči i Roditeljstvo sa (ne)običnom decom, kao i iskustveno-edukativne grupe za psihološku podršku ličnom rastu i razvoju u ulozi žene i mame Mama kluba.. Koautor je priručnika Adaptacija u jaslicama, u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, 2012.

    Od pre par godina bavi se temperament-savetovanjem roditelja. U okviru ovog područja rada, ko-autor je i voditelj treninga za roditelje: Šta ti poručuje moj temperament?, Izazovno dete-kako ga razumeti i podržati, Visoko senzitivno dete. Posebno profesionalno interesovanje ima za visoko senzitivnu decu, decu izazovnog temperamenta, rođenu sa osetljivijim nervnim sistemom. U saradnji sa logopedom Marinom Koprivicom kreirala je dva edukativna programa za zaposlene u vrtićima: Razumi me, podrži me-upoznaj moj temperament i Orhideja u svetu maslačaka-veoma osetljivo dete u vrtiću. Oba programa akreditovana su od strane ZUOV-a za period 2016-2018.

  2013.god stekla je i sertifikat, kojim je i zvanično postala edukator za roditelje u oblasti Pozitivne discipline, od strane Međunarodne asocijacije za Pozitivnu disciplinu (Positive Discipline Association). Od 2014. godine aktivan je član međunarodne Asocijacije za Pozitivnu Disciplinu (Positive Discipline Association).

   U  svim aspektima svoga rada koristi i elemente geštalt psihoterapije i savetovanja. Geštalt edukaciju, bazični i napredni nivo, završila je u okviru Geštalt Studija Beograd (dr Lidije Pecotić).

Jedan je od osnivača Udruženja za edukaciju i treninge CENTRA RAZVOJ (januar 2015.) i ko-osnivač Edukativnog centra: POZITIVNA DISCIPLINA (septembar 2017.).

    Udata je i mama devojčice Une. Živi i radi u Novom Sadu.

 

NewPDABadge

1 thought on “Žana Erdeljan”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s