Ivana Muškinja

Specijalista psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu i porodični savetnik sistemske porodične terapije. Od 2013. godine, sertifikovani je edukator za roditelje u oblasti Pozitivne discipline.

Kroz filozofiju Pozitivne dicipline dobila je nove uvide o procesima koji se dešavaju između članova pororodice, ali i odgovore kako možemo biti delotvorniji kao roditelji ili profesionalci, i nakoje sve načine možemo napredovati, učiti i razvijati svoj odnos sa svojom decom, partnerom, roditeljima.

Radoznala, entuzijasta i veruje da nam je u roditeljstvu potrebno mnogo više pogleda „ka unutra“, više ličnog razvoja, a ne tradicionalne jednostrane usmerenosti samo ka deci.

Koautor je i realizator seminara: ,,Pozitivno vaspitanje – pozitivna disciplina u vrtiću“ i „U svetu senki – vodič kroz podršku detetu žrtvi porodičnog nasilja“, akreditovanih od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV)

Voditelj je organizacije Familylab Srbija, koja je deo međunarodne organizacije Familylab Association koja nastoji da promoviše i sačuva vrednosti i principe istaknute u radu poznatog danskog psihoterapeuta i autora Jespera Jula.

Mama je trogodišnjeg dečaka sa kojim zajedno uči i raste .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s