Dijana Radojković

Pedagog, međunarodno sertifikovani edukator za roditelje u oblasti Pozitivne discipline.

Diplomirala na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Pedagoški rad tokom 30 godina posvetila je uvođenju novih sadržaja i metoda rada sa decom predškolskog uzrasta, kao i savetovanju roditelja. Uvela je roditelje u proces adaptacije dece jaslenog i mlađeg vrtićkog uzrasta. Autorka je akreditovanog programa „Adaptacija dece uz aktivno učešće roditelja.“ Koautor je  priručnika „Adaptacija u jaslicama“.

Od 2011. godine uči i primenjuje principe, metode i sadržaje Pozitivne discipline. 2013. godine postala sertifikovani edukator za roditelje od strane međunarodne asocijacije za Pozitivnu disciplinu (Positive Discipline Association -PDA).

Koautor i jedna od realizatorki akreditovnog seminara ,,Pozitivna disciplina u vrtiću“ i “Srećan mozak bolje uči”. Primenjuje metode Pozitivne discipline u radu sa decom i grupama u vrtićima u kojima radi. Zajedno sa Žanom Erdeljan, koautorka i korealizatorka Treninga za roditelje „Disciplina nije bauk“, kao i tročasovnih radionica:

“Fenomenalni dvogodišnjaci”

“Moć emocija – (na)učimo sebe i dete samo-regulaciji”

“Ohrabrenja – put do samopouzdanog deteta”

Autorka i realizatorka predavanja “Tajanstveni svet tinejdžera“. Primenjuje principe i metode Pozitivne discipline u individualnom savetodavnom radu sa roditeljima, decom i tinejdžerima.

2015.je završila kurs „Osnove Mindfulness-a i primena Mindfulness pristupa u radu sa decom od 4 do 10 godina“. Koautor je i realizator programa „Mudra sova“ za decu uzrasta od 4,5 do 11 godina, gde primenjuje Mindfulness tehnike i sadržaje MindUp programa.

Autorka ciklusa radionica za roditelje tinejdžera “Sloboda je odgovornost” koji se sastoji od 6 tročasovnih radionica:

“Samokontrola – ostati smiren kada tinejdžer isprobava granice”

“Ohrabrite svog tinejdžera”

“Sloboda i granice”

“Konekcija i komunikacija”

“Kreativni i hrabri” i

“Vežbaonica”.

Program “Vežbaonice” uključuje i rad sa tinejdžerima koji, zajedno sa svojim roditeljima u vežbi “Temperatura naših odnosa” proveravaju kvalitet međusobne komunikacije.

Individualni rad sa roditeljima uključuje i zajednički rad sa roditeljima i tinejdžerima. Isto tako, radi individualno sa tinejdžerima na unapređivanju njihovih veština komunikacije sa roditeljima, vršnjacima, nastavnicima, kao i na traganju za sklonostima i talentima u cilju profesionalne orijentacije.

Aktivnosti se realizuju u prostorijama Edukativnog centra “Pozitivna disciplina” u Novom Sadu (Marka Miljanova 22).

Jedan je od osnivača Udruženja za edukaciju i treninge CENTRA RAZVOJ (januar 2015.) i ko-osnivač Edukativnog centra POZITIVNA DISCIPLINA (septembar 2017.).

Udata je, ima sina od 24 i ćerku od 22 godina i živi u Novom Sadu.

1 thought on “Dijana Radojković”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s